Tuesday, January 28, 2014

RANCANGAN HARIAN MINGGU 1-5 2014

Minggu ke 1                                                                                                                                                                               02 Januari 2014/ Khamis

Tingkatan         : 5K4                                                                Masa    :  0815 – 0925 am
Mata Pelajaran : SAINS SUKAN                                                                                 
Tajuk               : Pengenalan Sanis Sukan  
Objektif           : Pelajar dapat
i.              menjelaskan konsep dan definisi Sains Sukan
ii.             Menerangkan lima kepentingan Sains Sukan
ABM                 : Buku teks .
Refleksi            : Pelajar tahu perbezaan sains dengan PJK
Tingkatan         : 4K1                                                                 Masa    :  94.55– 10.55 am
Mata Pelajaran : SAINS SUKAN                                                                                 
Tajuk               : Sains Sukan secara umum

 i.         Sesi suaikenal
ii.         Penerangan tentang prosedur / proses pengajaran dan pembelajaran subjek Sains Sukan

Catatan            : Pelajar tahu perbezaan antara subjek Sains Sukan dengan PJPK                   

                                                                                     

03 Januari 2013 / Jumaat
Tingkatan         : 5K8                                                                  Masa  : 0705 – 0815 am
Mata Pelajaran: PJPK                                                                          
Tajuk               : PJPK SECARA UMUM

i.              Sesi suaikenal
ii.            Penerangan tentang prosedur / proses pengajaran dan pembelajaran kelas PJPK Tingkatan Lima
iii.          Penerangan tentang maksud kecergasan fizikal
                                   
Catatan            :  Pelajar faham akan kepentingan mata pelajaran  PJPK
Tingkatan         : 5S2                                                                  Masa  : 0815 – 0925 am
Mata Pelajaran: PJPK                                                                          
Tajuk               : PJPK SECARA UMUM

i.              Sesi suaikenal
ii.            Penerangan tentang prosedur / proses pengajaran dan pembelajaran kelas PJPK Tingkatan Lima
iii.          Penerangan tentang maksud kecergasan fizikal
                                   
Catatan            :  Pelajar faham akan kepentingan mata pelajaran  PJPKMinggu ke 2                                                                                                     
                                                                                               
   06 Januari 2014/ Isnin
Tingkatan         : 4K8                                                                Masa    : 0815 – 0925 am
Mata Pelajaran : PJPK
Tajuk               : Kecergasan Fizikal
                          -  Daya Tahan Kardiovaskular
Objektif           : Pelajar dapat :
i.              Kognitif
-Menjelaskan makna daya tahan kardiovaskular
i.              Afektif

-Memberi contoh-contoh  aktiviti yang sesuai dilakukan untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular

ABM                 : Buku teks PJPK tingkatan empat.
 Catatan : Ditunda kerana guru kelas membahagikan buku teks.
                       

                              
Tingkatan         : 5K4                                                                Masa    :  10.55– 12.05 pm
Mata Pelajaran : SAINS SUKAN                                                                                 
Tajuk               : pengelolaan sukan
-       Pembentukan jawatankuasa
-       Tugas jawatankuasa pengelola
Objektif           : Pelajar dapat
i.              Mengetahui pengelolaan pertandingan sukan
ii.             Menyenaraikan tugas jawatankuasa penelola 
ABM                 : Buku teks .
Refleksi            : Pelajar  mengetahui tugas-tugas Ahli Jawatankuasa kecil dalam pengelolaan sukan                                                                          07 Januari 2014 / Selasa

Tingkatan         : 4MPV                                                             Masa    : 0705 - 0815am
Mata Pelajaran : PJPK
Tajuk               : Kecergasan Fizikal
                          -  Daya Tahan Kardiovaskular
Objektif           : Pelajar dapat :
ii.             Kognitif
-Menjelaskan makna daya tahan kardiovaskular
iii.           Afektif

-Memberi contoh-contoh  aktiviti yang sesuai dilakukan untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular

ABM                 : Buku teks PJPK tingkatan empat.
Refleksi            : Pelajar sedar pentingnya daya tahan kardiovaskular untuk prestasi yang
  cemerlang dalam sukan                                                                                                                                                                      
Tingkatan         : 4S2                                                                Masa    : 0815 - 0925am
Mata Pelajaran : PJPK
Tajuk               : Kecergasan Fizikal
                          -  Daya Tahan Kardiovaskular
Objektif           : Pelajar dapat :
iii.           Kognitif
-Menjelaskan makna daya tahan kardiovaskular
iv.            Afektif

-Memberi contoh-contoh  aktiviti yang sesuai dilakukan untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular

ABM                 : Buku teks PJPK tingkatan empat.
Refleksi            : Pelajar sedar pentingnya daya tahan kardiovaskular untuk prestasi yang
  cemerlang dalam sukan

Tingkatan         : 4K4                                                                Masa    : 1055 – 1205 pm
Mata Pelajaran : SAINS SUKAN
Tajuk               : Pengenalan Sains Sukan
Objektif           : Pelajar dapat;

i.               faham sukatan pelajaran Sains Sukan secara umum
ii.             Tahu cara menjawap soalan ujian  kertas 1 dan kertas 2 Sains Sukan

ABM                 : Buku rujukan, soalan ujian Sains Sukan
Refleksi            : Pelajar faham tujuan pembelajaran subjek Sains Sukan
                                                                                                           
                                                           
                                                                                                8  Januari 2014 / Rabu
Tingkatan         : 5K2                                                                Masa    : 0705 - 0815 am
Mata Pelajaran : PJPK 
Tajuk               : Kercergasan Fizikal  
                          - Daya Tahan Kardiovaskular
Objektif           : Pelajar dapat:
iv.            Kognitif
-menjelaskan 5 fungsi jantung kepada sistem badan manusia
i.              Afektif
            -mengira KNR, KNL, KNM dan mencadangkan aktivti yang boleh dilakukan untuk meningkatkan stamina

ABM                 : Buku teks PJPK tingkatan lima.
Refleksi            : Pelajar sedar pentingnya daya tahan kardiovaskular untuk kecemerlangan 
                          prestasi dalam sukan

Tingkatan         :5K10                                                                            Masa : 0815 – 0925 am
Mata Pelajaran : PJPK 
Tajuk               : Kercergasan Fizikal  
                          - Daya Tahan Kardiovaskular
Objektif           : Pelajar dapat:
v.             Kognitif
-menjelaskan 5 fungsi jantung kepada sistem badan manusia
ii.             Afektif
            -mengira KNR, KNL, KNM dan mencadangkan aktivti yang boleh dilakukan untuk meningkatkan stamina

ABM                 : Buku teks PJPK tingkatan lima.
Refleksi            : Pelajar sedar pentingnya daya tahan kardiovaskular untuk kecemerlangan 
                          prestasi dalam sukan                                                                       

           
                                                                                                9  Januari 2014 / Khamis
Tingkatan         : 5K4                                                                Masa    : 0815 – 0925 am         
Mata Pelajaran : SAINS SUKAN
Tajuk               : pengelolaan sukan
-       Senarai semak pengelolaan sukan
-       Mesyuarat AJK Induk dan Kecil
Objektif           : Pelajar dapat
i.              Menyatakan keperluan membuat senarai semak dalam pengelolaan sukan
ii.             Menyatakan tujuan mesyuarat dalam pengelolaan sukan 
ABM                 : Buku teks .
Refleksi            : Pelajar  mengetahui peranan AJK Induk dan AJK Kecil dalam mesyuarat pengelolaan sukan.

Tingkatan         : 4K4                                                                Masa    : 0945 - 1055 am
Mata Pelajaran : SAINS SUKAN
Tajuk               : Pengenalan Sains Sukan
-       Konsep sains sukan
-       Sejarah perkembangan sains sukan
Objektif           : Pelajar dapat;

i.               Menyatakan maksud sains sukan
ii.             Mengaitkan kepentingan sains sukan dengan kehidupan harian

ABM                 : Buku rujukan, soalan ujian Sains Sukan
Refleksi            : Pelajar mengetahui sejarah perkembangan sains sukan.                                   


                                                                                                                                                         10 Januari 2014 / Jumaat
Tingkatan         : 5K8                                                                            Masa    : 0705 - 0815 am
Mata Pelajaran : PJPK
Tajuk               : Kercergasan Fizikal  
                          - Daya Tahan Kardiovaskular
Objektif           : Pelajar dapat:
vi.            Kognitif
-menjelaskan 5 fungsi jantung kepada sistem badan manusia
iii.           Afektif
            -mengira KNR, KNL, KNM dan mencadangkan aktivti yang boleh dilakukan untuk meningkatkan stamina

ABM                 : Buku teks PJPK tingkatan lima.
Refleksi            : Pelajar sedar pentingnya daya tahan kardiovaskular untuk kecemerlangan  
                          prestasi dalam sukan
                                                                       
Tingkatan         : 5S2                                                                Masa    : 0815 – 0925  am
Mata Pelajaran : PJPK
Tajuk               : Kercergasan Fizikal  
                          - Daya Tahan Kardiovaskular
Objektif           : Pelajar dapat:
vii.           Kognitif
-menjelaskan 5 fungsi jantung kepada sistem badan manusia
iv.            Afektif
            -mengira KNR, KNL, KNM dan mencadangkan aktivti yang boleh dilakukan untuk meningkatkan stamina

ABM                 : Buku teks PJPK tingkatan lima.
Refleksi            : Pelajar sedar pentingnya daya tahan kardiovaskular untuk kecemerlangan 
                          prestasi dalam sukan
Minggu ke 3                                                                                                     
                                                                                               
   13 Januari 2014/ Isnin
                                                                       
Tingkatan         : 4K8                                                                Masa    : 0815 – 0925 am
Mata Pelajaran : PJPK
Tajuk               : Kecergasan Fizikal – LATIHAN KARDIOVASKULAR
Objektif           : Pelajar dapat :

i.              Psikomotor
- melakukan aktiviti tekan tubi, lompat bintang, burpee dan lari ulang-alik
5 m dengan intensiti rendah
ii.             Kognitif
- menilai kemampuan daya tahan kardiovaskular/ otot, kelenturan dan ketangkasan sendiri
iii.           Afektif
- berkerjasama untuk menjayakan latihan kardiovaskular dengan baik

ABM                 : Jam randik, wisel, skitel
Refleksi            : Pelajar seronok melakukan aktiviti di setiap stesen
                                                                                   

                                                           

Tingkatan         : 5K4                                                                Masa    :  1055 – 12.05 pm
Mata Pelajaran : SAINS SUKAN                                                                                 
Tajuk               : pengelolaan sukan
-       Pengurusan pertandingan
-       Post-mortam 
Objektif           : Pelajar dapat
i.              Meyenaraikan maklumat kertas kerja pengelolaan sukan di sekolah
ii.             Merangka laporan post - mortam 
ABM                 : Buku teks .
Refleksi            : Pelajar  memahami tujuan post – mortam selepas setiap kejohanan sukan.                                                                          14 Januari 2014/ Selasa

Tingkatan         : 4MPV                                                             Masa    : 0705 - 0815am
Mata Pelajaran : PJPK

Tingkatan         : 4S2                                                                Masa    : 0815 - 0925am
Mata Pelajaran : PJPK

Tingkatan         : 4K4                                                                Masa    : 1055 – 1205 pm
Mata Pelajaran : SAINS SUKAN
CATATAN     : CUTI MAULIDULRASUL

                                                                                   
                                                           
                                                                                                15  Januari 2014 / Rabu
Tingkatan         : 5K2                                                                Masa    : 0815 - 0925 am
Mata Pelajaran : PJPK
Tajuk               : Kecergasan Fizikal – LATIHAN KARDIOVASKULAR
Objektif           : Pelajar dapat :

i.              Psikomotor
- melakukan aktiviti tekan tubi, lompat bintang, burpee dan lari ulang-alik
10 m dengan intensiti rendah
ii.             Kognitif
- menilai kemampuan daya tahan kardiovaskular/ otot, kelenturan dan ketangkasan sendiri
iii.           Afektif
- berkerjasama untuk menjayakan latihan  kardiovaskular dengan baik

ABM                 : Jam randik, wisel, skitel
Refleksi            : Pelajar seronok melakukan aktiviti di setiap stesen
 Tingkatan        : 5K10                                                               Masa    : 0815 - 0925 am
Mata Pelajaran : PJPK
Tajuk               : Kecergasan Fizikal – LATIHAN KARDIOVASKULAR
Objektif           : Pelajar dapat :

i.              Psikomotor
- melakukan aktiviti tekan tubi, lompat bintang, burpee dan lari ulang-alik
10 m dengan intensiti rendah
ii.             Kognitif
- menilai kemampuan daya tahan kardiovaskular/ otot, kelenturan dan ketangkasan sendiri
iii.           Afektif
- berkerjasama untuk menjayakan latihan  kardiovaskular dengan baik

ABM                 : Jam randik, wisel, skitel
Refleksi            : Pelajar seronok melakukan aktiviti di setiap stesen


Tingkatan         : 5K4                                                                Masa    : 0705 – 0815 am         
Mata Pelajaran : SAINS SUKAN
Tajuk               : pengelolaan sukan
-       Pengurusan pengelolaan sebenar
Objektif           : Pelajar dapat
iii.           Meyenaraikan maklumat kertas kerja pengelolaan sukan di sekolah
iv.            Merangka perbelanjaan dan merancang pengelolaan sukan
ABM                 : Buku teks .
Refleksi            : Pelajar  memahami kepentingan kertas kerja dalam pengelolaan sukan sebenar..
                                                                                   


Tingkatan         : 4K4                                                                Masa    : 0945 - 1055 am
Mata Pelajaran : SAINS SUKAN
Tajuk               : Etika dan patriotisme melalui sukan
Objektif           : Pelajar dapat;
i.              Menerangkan etika dalam sukan
ii.             Memberikan contoh aktiviti yang dapat meningkatkan patriotisme dalam sukan

ABM                 : Buku teks,
Refleksi            : mengetahui perbezaan undang2 dengan peraturaan.                                                               

           
                                                                                                16  Januari 2014 / Khamis
Tingkatan         : 5K4                                                                Masa    : 0815 - 0945am          
Mata Pelajaran : SAINS SUKAN
Tajuk               : pengelolaan sukan
-       Pengurusan pengelolaan sebenar
Objektif           : Pelajar dapat
v.             Meyenaraikan maklumat kertas kerja pengelolaan sukan di sekolah
vi.            Merangka perbelanjaan dan merancang pengelolaan sukan
ABM                 : Buku teks .
Refleksi            : Pelajar  memahami kepentingan kertas kerja dalam pengelolaan sukan sebenar..

Tingkatan         : 4K4                                                                Masa    : 0945 - 1055 am
Mata Pelajaran : SAINS SUKAN
Tajuk               : Etika dan patriotisme melalui sukan
Objektif           : Pelajar dapat;
i.              Menerangkan etika dalam sukan
ii.             Memberikan contoh aktiviti yang dapat meningkatkan patriotisme dalam sukan

ABM                 : Buku teks,
Refleksi            : mengetahui perbezaan undang2 dengan peraturaan.
                                                                                                                                                                                             17 Januari 2014 / Jumaat
Tingkatan         : 5K8                                                                            Masa    : 0705 - 0815 am
Mata Pelajaran : PJPK
Tajuk               : Kecergasan Fizikal – LATIHAN KARDIOVASKULAR
Objektif           : Pelajar dapat :

i.              Psikomotor
- melakukan aktiviti tekan tubi, lompat bintang, burpee dan lari ulang-alik
10 m dengan intensiti rendah
ii.             Kognitif
- menilai kemampuan daya tahan kardiovaskular/ otot, kelenturan dan ketangkasan sendiri
iii.           Afektif
- berkerjasama untuk menjayakan latihan  kardiovaskular dengan baik

ABM                 : Jam randik, wisel, skitel
Refleksi            : Pelajar seronok melakukan aktiviti di setiap stesen
Tingkatan         : 5S2                                                                Masa    : 0815 – 0925  am
Mata Pelajaran : PJPK
Tajuk               : Kecergasan Fizikal – LATIHAN KARDIOVASKULAR
Objektif           : Pelajar dapat :

i.              Psikomotor
- melakukan aktiviti tekan tubi, lompat bintang, burpee dan lari ulang-alik
10 m dengan intensiti rendah
ii.             Kognitif
- menilai kemampuan daya tahan kardiovaskular/ otot, kelenturan dan ketangkasan sendiri
iii.           Afektif
- berkerjasama untuk menjayakan latihan  kardiovaskular dengan baik

ABM                 : Jam randik, wisel, skitel
Refleksi            : Pelajar seronok melakukan aktiviti di setiap stesen Minggu ke 4                                                                                                     
                                                                                               
   20 Januari 2014/ Isnin
                                                                       
Tingkatan         : 4K8                                                                Masa    : 0815 – 0925 am
Mata Pelajaran : PJPK
Tajuk               : Daya tahan kekuatan otot
Objektif           : Pelajar dapat :
i.          Psikomotor
-
                        ii.         Kognitif
- memahami konsep latihan isotonik, isometrik dan isokinetik  
                       iii.        Afektif
- peka kepada aspek keselamatan bagi mengelakkan berlakunya kecederaan
                       
ABM                 : Buku teks
Refleksi            : Pelajar seronok  menamakan otot-otot utama badan.


                                                           

Tingkatan         : 5K4                                                                Masa    :  1055 – 12.05 pm
Mata Pelajaran : SAINS SUKAN
Tajuk               : Sosiologi Sukan
                        – konsep sosiologi sukan
                        -ciri institusi sukan
Objektif           : Pelajar dapat;
i.              Mendifinisikan sosiologi sukan
ii.             Menerangkan ciri2 institusi sukan

ABM                 : Buku teks,
Refleksi            : Pelajar mengetahui kriteria dalam institusi sukan .


                                                                          21 Januari 2014/ Selasa

Tingkatan         : 4MPV                                                             Masa    : 0705 - 0815am
Mata Pelajaran : PJPK
Tajuk               : Daya tahan kekuatan otot
Objektif           : Pelajar dapat :
i.          Psikomotor
-
                        ii.         Kognitif
- memahami konsep latihan isotonik, isometrik dan isokinetik  
                       iii.        Afektif
- peka kepada aspek keselamatan bagi mengelakkan berlakunya kecederaan
                       
ABM                 : Buku teks
Refleksi            : Pelajar seronok  menamakan otot-otot utama badan.Tingkatan         : 4S2                                                                Masa    : 0815 - 0925am
Mata Pelajaran : PJPK
Tajuk               : Daya tahan kekuatan otot
Objektif           : Pelajar dapat :
i.          Psikomotor
-
                        ii.         Kognitif
- memahami konsep latihan isotonik, isometrik dan isokinetik  
                       iii.        Afektif
- peka kepada aspek keselamatan bagi mengelakkan berlakunya kecederaan
                       
ABM                 : Buku teks
Refleksi            : Pelajar seronok  menamakan otot-otot utama badan.Tingkatan         : 4K4                                                                Masa    : 1055 – 1205 pm
Mata Pelajaran : SAINS SUKAN
Tajuk               : Pengurusan sains sukan
                        -mengurus dan mentadbir
Objektif           : Pelajar dapat;
i.                 Mengenalpasti cara mengurus satu pasukan dan mentadbir satu pertandingan.
ii.             Membanding dan membezakan  pengurusan dengan pentadbiran dalam organisasi sukan.

ABM                 : Buku teks,
Refleksi            : mengetahui perbezaan mengurus dan mentadbir.


                                                                                   
                                                           
                                                                                                22  Januari 2014 / Rabu
Tingkatan         : 5K2                                                                Masa    : 0815 - 0925 am
Mata Pelajaran : PJPK
Tajuk               : Bola keranjang-menjaringkan gol
Objektif           : Pelajar dapat :

i.              Psikomotor
- melakukan aktiviti menjaring stastik dan dinamik dengan baik
ii.             Kognitif
- konsentrasi penting  apabila melakukan jaringan
iii.         Afektif
- yakin pada diri sendiri

ABM                 : bola keranjang,, skitel
Refleksi            : Pelajar seronok bermain bola keranjang

Tingkatan         : 5K10                                                               Masa    : 0815 - 0925 am
Mata Pelajaran : PJPK
Tajuk               : Bola keranjang-menjaringkan gol
Objektif           : Pelajar dapat :

i.              Psikomotor
- melakukan aktiviti menjaring stastik dan dinamik dengan baik
ii.             Kognitif
- konsentrasi penting  apabila melakukan jaringan
iii.         Afektif
- yakin pada diri sendiri

ABM                 : bola keranjang,, skitel
Refleksi            : Pelajar seronok bermain bola keranjang           
                                                                                                23  Januari 2014 / Khamis
Tingkatan         : 5K4                                                                Masa    : 0815 - 0945am          
Mata Pelajaran : SAINS SUKAN
Tajuk               : pengelolaan sukan
-       Pengurusan pengelolaan sebenar
Objektif           : Pelajar dapat
i.              Meyenaraikan maklumat kertas kerja pengelolaan sukan di sekolah
ii.             Merangka perbelanjaan dan merancang pengelolaan sukan
ABM                 : Buku teks .
Refleksi            : Pelajar  memahami kepentingan kertas kerja dalam pengelolaan sukan sebenar..

Tingkatan         : 4K4                                                                Masa    : 0945 - 1055 am
Mata Pelajaran : SAINS SUKAN
Tajuk               : Etika dan patriotisme melalui sukan
Objektif           : Pelajar dapat;
i.              Menerangkan etika dalam sukan
ii.             Memberikan contoh aktiviti yang dapat meningkatkan patriotisme dalam sukan

ABM                 : Buku teks,
Refleksi            : mengetahui perbezaan undang2 dengan peraturaan.
                                                                                                                                                                                             24 Januari 2014 / Jumaat
Tingkatan         : 5K8                                                                            Masa    : 0705 - 0815 am
Mata Pelajaran : PJPK
Tajuk               : Bola keranjang-menjaringkan gol
Objektif           : Pelajar dapat :

i.              Psikomotor
- melakukan aktiviti menjaring stastik dan dinamik dengan baik
ii.             Kognitif
- konsentrasi penting  apabila melakukan jaringan
iii.         Afektif
- yakin pada diri sendiri

ABM                 : bola keranjang,, skitel
Refleksi            : Pelajar seronok bermain bola keranjang
Tingkatan         : 5S2                                                                Masa    : 0815 – 0925  am
Mata Pelajaran : PJPK
Tajuk               : Bola keranjang-menjaringkan gol
Objektif           : Pelajar dapat :

i.              Psikomotor
- melakukan aktiviti menjaring stastik dan dinamik dengan baik
ii.             Kognitif
- konsentrasi penting  apabila melakukan jaringan
iii.         Afektif
- yakin pada diri sendiri

ABM                 : bola keranjang,, skitel
Refleksi            : Pelajar seronok bermain bola keranjang

Minggu ke 5                                                                                                     
                                                                                               
   27 Januari 2014/ Isnin
                                                                       
Tingkatan         : 4K8                                                                Masa    : 0815 – 0925 am
Mata Pelajaran : PJPK
Tajuk               : Daya tahan kekuatan otot
Objektif           : Pelajar dapat :
i.          Psikomotor
-
                        ii.         Kognitif
- memahami konsep latihan isotonik, isometrik dan isokinetik  
                       iii.        Afektif
- peka kepada aspek keselamatan bagi mengelakkan berlakunya kecederaan
                       
ABM                 : Buku teks
Refleksi            : Pelajar seronok  menamakan otot-otot utama badan.
                                                           

Tingkatan         : 5K4                                                                Masa    :  1055 – 12.05 pm
Mata Pelajaran : SAINS SUKAN
Tajuk               : ANATOMI DAN FISIOLOGI
                        - Pengenalan sistem kardiovaskular
                        - Fungsi sistem kardiovaskular
Objektif           : Pelajar dapat:
i.              Mengenal pasti komponen utama sistem kardiovaskular
ii.             Mengenalpasti struktur bahagian jantung.
ABM                 : Buku teks,
Refleksi            : pelajar mengetahui Fungsi sistem kardiovaskular.

                                                                          28 Januari 2014/ Selasa

Tingkatan         : 4MPV                                                             Masa    : 0705 - 0815am
Mata Pelajaran : PJPK
Tajuk               : Daya tahan kekuatan otot
Objektif           : Pelajar dapat :
i.          Psikomotor
-
                        ii.         Kognitif
- memahami konsep latihan isotonik, isometrik dan isokinetik  
                       iii.        Afektif
- peka kepada aspek keselamatan bagi mengelakkan berlakunya kecederaan
                       
ABM                 : Buku teks
Refleksi            : Pelajar seronok  menamakan otot-otot utama badan.Tingkatan         : 4S2                                                                Masa    : 0815 - 0925am
Mata Pelajaran : PJPK
Tajuk               : Daya tahan kekuatan otot
Objektif           : Pelajar dapat :
i.          Psikomotor
-
                        ii.         Kognitif
- memahami konsep latihan isotonik, isometrik dan isokinetik  
                       iii.        Afektif
- peka kepada aspek keselamatan bagi mengelakkan berlakunya kecederaan
                       
ABM                 : Buku teks
Refleksi            : Pelajar seronok  menamakan otot-otot utama badan.Tingkatan         : 4K4                                                                Masa    : 1055 – 1205 pm
Mata Pelajaran : SAINS SUKAN
Tajuk               : Pengurusan sukan
                        - Sistem Pertandingan ( kejohanan / sistem liga )
Objektif           : Pelajar dapat;
i.              Mengenalpasti sistem pertandingan dan memberi contoh jadual pertandingan bagi permainan terpilih
ii.             Membanding dan membezakan kelebihan dan kelemahan setiap sistem pertandingan

ABM                 : Buku teks,
Refleksi            : Baik.                                                  
                                                           
                                                                                                29  Januari 2014 / Rabu
Tingkatan         : 5K2                                                                Masa    : 0815 - 0925 am
Mata Pelajaran : PJPK
Tajuk               : Daya Tahan Otot
Objektif           : Pelajar dapat :
i.              Psikomotor
-
ii.             Kognitif
- memahami konsep latihan daya tahan otot
- menjelaskan prosedur latihan isotonik, isometrik dan isokinetik serta kesan latihan tersebut kepada badan

                       iii.         Afektif
                                    -  yakin pada diri sendiri

ABM                 : Buku teks   
Refleksi            : Pelajar memahami cara menjalankan latihan meningkatkan daya tahan otot.


Tingkatan         : 5K10                                                               Masa    : 0815 - 0925 am
Mata Pelajaran : PJPK
Tajuk               : Daya Tahan Otot
Objektif           : Pelajar dapat :
i.              Psikomotor
-
ii.             Kognitif
- memahami konsep latihan daya tahan otot
- menjelaskan prosedur latihan isotonik, isometrik dan isokinetik serta kesan latihan tersebut kepada badan

                       iii.         Afektif
                                    -  yakin pada diri sendiri

ABM                 : Buku teks   
Refleksi            : Pelajar memahami cara menjalankan latihan meningkatkan daya tahan otot.

           
                                                                                                30 Januari 2014 / Khamis
Tingkatan         : 5K4                                                                Masa    : 0815 - 0945am          
Mata Pelajaran : SAINS SUKAN

Tingkatan         : 4K4                                                                Masa    : 0945 - 1055 am
Mata Pelajaran : SAINS SUKAN                                                         
CATATAN     :  CUTI TAHUN CINA

                                                                                                          31 Januari 2014 / Jumaat
Tingkatan         : 5K8                                                                            Masa    : 0705 - 0815 am
Mata Pelajaran : PJPK

Tingkatan         : 5S2                                                                Masa    : 0815 – 0925  am
Mata Pelajaran : PJPK
CATATAN     :  CUTI TAHUN CINA