Friday, July 16, 2010

RPH Minggu 26-27

Minggu ke 26 05 Julai 2010 / Isnin


Tingkatan : 2H Masa : 3.25 – 4.35 pm
Mata Pelajaran: PJPK
Tajuk : Merejam Lembing.
Objektif : Pelajar dapat :
i. Psikomotor
- melakukan kemahiran gaya rejaman dari bawah bahu .
ii. Kognitif
- mengenalpasti kelemahan diri dalam melakukan kemahiran ..
iii. Afektif
- menguasai kemahiran gaya rejaman dari bawah bahu.

ABM : lembing.
Refleksi : pelajar melakukan kemahiran bersungguh-sungguh.Tingkatan : 3H Masa : 4.35 - 5.10 pm
Mata Pelajaran: PJPK
Tajuk : Sofbol (larian antara tapak)
Objektif : Pelajar dapat :
i. Psikomotor
- melakukan kemahiran dengan betul.
ii. Kognitif
- mengenalpasti kelemahan diri dalam melakukan kemahiran.
iii. Afektif
- menguasai kemahiran asas permainan Sofbal
ABM : bola sofbol , bet,dan glove
Refleksi : pelajar melakukan kemahiran dengan baik.06 Julai 2010 / Selasa


Tingkatan : 1J Masa : 2.00 – 3.10 pm
Mata Pelajaran: PSK
Tema : Hidup Bermasyarakat
Tajuk : Cerita rakyat pelbagai kaum.

Hasil Pembelajaran :
Menerangkan ciri-ciri cerita rakyat pelbagai kaum.
Meneladani nilai-nilai murni yang terdapat dalam cerita rakyat.
3 . Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia
KB : i) menjana idea, menghubung kait
BBB : Buku teks dan buku latihan
Pendekatan : i)Pembelajaran aktif dan koperatif


Tingkatan : 3F Masa : 3.25 - 5.10 pm
Mata Pelajaran: PJPK
Tajuk : Sofbol (larian antara tapak)
Objektif : Pelajar dapat :
iv. Psikomotor
- melakukan kemahiran dengan betul.
v. Kognitif
- mengenalpasti kelemahan diri dalam melakukan kemahiran.
vi. Afektif
- menguasai kemahiran asas permainan Sofbal
ABM : bola sofbol , bet,dan glove
Refleksi : pelajar melakukan kemahiran dengan baik.

Tingkatan : 1N Masa : 5.10 – 6.20 pm
Mata Pelajaran: PSK
Tema : Hidup Bermasyarakat
Tajuk : Cerita rakyat pelbagai kaum.

Hasil Pembelajaran :
Menerangkan ciri-ciri cerita rakyat pelbagai kaum.
Meneladani nilai-nilai murni yang terdapat dalam cerita rakyat.
3 . Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia
KB : i) menjana idea, menghubung kait
BBB : Buku teks dan buku latihan
Pendekatan : i)Pembelajaran aktif dan koperatif

07 Julai 2010 / Rabu

Tingkatan : 1B Masa : 12.50 – 2.00 pm
Mata Pelajaran: PSK
Tema : Hidup Bermasyarakat
Tajuk : Cerita rakyat pelbagai kaum.

Hasil Pembelajaran :
Menerangkan ciri-ciri cerita rakyat pelbagai kaum.
Meneladani nilai-nilai murni yang terdapat dalam cerita rakyat.
3 . Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia
KB : i) menjana idea, menghubung kait
BBB : Buku teks dan buku latihan
Pendekatan : i)Pembelajaran aktif dan koperatif


Tingkatan : 2B Masa : 3.25 – 4.35 pm
Mata Pelajaran: PJPK
Tajuk : Merejam Lembing.
Objektif : Pelajar dapat :
iv. Psikomotor
- melakukan kemahiran gaya rejaman dari bawah bahu .
v. Kognitif
- mengenalpasti kelemahan diri dalam melakukan kemahiran ..
vi. Afektif
- menguasai kemahiran gaya rejaman dari bawah bahu.

ABM : lembing.
Refleksi : pelajar melakukan kemahiran bersungguh-sungguh.


Tingkatan : 3A Masa : 5.10 – 6.20 pm
Mata Pelajaran: PJPK
Tajuk : Sofbol (larian antara tapak)
Objektif : Pelajar dapat :
i. Psikomotor
- melakukan kemahiran dengan betul.
ii. Kognitif
- mengenalpasti kelemahan diri dalam melakukan kemahiran.
iii. Afektif
- menguasai kemahiran asas permainan Sofbal
ABM : bola sofbol , bet,dan glove
Refleksi : pelajar melakukan kemahiran dengan baik.
08 Jun 2010 / Khamis


Tingkatan : 3J Masa : 3.25 – 4.35pm
Mata Pelajaran: PJPK
Tajuk : Sofbol (larian antara tapak)
Objektif : Pelajar dapat :
i. Psikomotor
- melakukan kemahiran dengan betul.
ii. Kognitif
- mengenalpasti kelemahan diri dalam melakukan kemahiran.
iii. Afektif
- menguasai kemahiran asas permainan Sofbal
ABM : bola sofbol , bet,dan glove
Refleksi : pelajar melakukan kemahiran dengan baik.


Tingkatan : 1E Masa : 5.10 – 6.20 pm
Mata Pelajaran: PSK
Tema : Hidup Bermasyarakat
Tajuk : Cerita rakyat pelbagai kaum.

Hasil Pembelajaran :
Menerangkan ciri-ciri cerita rakyat pelbagai kaum.
Meneladani nilai-nilai murni yang terdapat dalam cerita rakyat.
3 . Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia
KB : i) menjana idea, menghubung kait
BBB : Buku teks dan buku latihan
Pendekatan : i)Pembelajaran aktif dan koperatif


09 Julai 2010 / Jumaat


Tingkatan : 3M Masa : 4.00 – 5.10 pm
Mata Pelajaran: PJPK
Tajuk : Sofbol (larian antara tapak)
Objektif : Pelajar dapat :
i. Psikomotor
- melakukan kemahiran dengan betul.
ii. Kognitif
- mengenalpasti kelemahan diri dalam melakukan kemahiran.
iii. Afektif
- menguasai kemahiran asas permainan Sofbal
ABM : bola sofbol , bet,dan glove
Refleksi : pelajar melakukan kemahiran dengan baik.

Tingkatan : 2F Masa : 5.10 – 6.20 pm
Mata Pelajaran: PJPK
Tajuk : Merejam Lembing.
Objektif : Pelajar dapat :
i. Psikomotor
- melakukan kemahiran gaya rejaman dari bawah bahu .
vii. Kognitif
- mengenalpasti kelemahan diri dalam melakukan kemahiran ..
viii. Afektif
- menguasai kemahiran gaya rejaman dari bawah bahu.

ABM : lembing.
Refleksi : pelajar melakukan kemahiran bersungguh-sungguh.
Minggu ke 27 12 Julai 2010 / Isnin

Tingkatan : 2H Masa : 3.25 – 4.35 pm
Mata Pelajaran: PJPK
Tajuk : Lari berganti-ganti.
Objektif : Pelajar dapat :
i. Psikomotor
-.
ii. Kognitif
- mengenalpasti langkah-langkah keselamatan dalam acara lari barganti-ganti..
iii. Afektif
- Mengetahui teknik-teknik memberi dan menerima baton dalam lari berganti-ganti..

ABM : Buku teks.
Refleksi : pelajar memahami cara perlaksanaan acara 4x100m dan 4x400m dalam olahraga.
Tingkatan : 3H Masa : 4.35 - 5.10 pm
Mata Pelajaran: PJPK
Tajuk : Sofbol (memadang)
Objektif : Pelajar dapat :
iv. Psikomotor
- melakukan kemahiran dengan betul.
v. Kognitif
- mengenalpasti kelemahan diri dalam melakukan kemahiran.
vi. Afektif
- menguasai kemahiran asas permainan Sofbal
ABM : bola sofbol , bet,dan glove
Refleksi : pelajar melakukan kemahiran dengan baik.
13 Julai 2010 / Selasa


Tingkatan : 1J Masa : 2.00 – 3.10 pm
Mata Pelajaran: PSK
Tema : Hidup Bermasyarakat
Tajuk : Adat resam dan pantang larang pelbagai kaum.
Hasil Pembelajaran :
1. Mengapresiasi warisan budaya sendiri.
2. Mengapresiasi sumbangan pelbagai budaya dalam bidang kesusasteraan.
3 .Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia.
KB : i) menjana idea, menghubung kait
BBB : Buku teks dan buku latihan
Pendekatan : i)Pembelajaran aktif dan koperatif


Tingkatan : 3F Masa : 3.25 - 5.10 pm
Mata Pelajaran: PJPK
Tajuk : Sofbol (memadang)
Objektif : Pelajar dapat :
i. Psikomotor
- melakukan kemahiran dengan betul.
ii. Kognitif
- mengenalpasti kelemahan diri dalam melakukan kemahiran.
iii. Afektif
- menguasai kemahiran asas permainan Sofbal
ABM : bola sofbol , bet,dan glove
Refleksi : pelajar melakukan kemahiran dengan baik


Tingkatan : 1N Masa : 5.10 – 6.20 pm
Mata Pelajaran: PSK
Tema : Hidup Bermasyarakat
Tajuk : Adat resam dan pantang larang pelbagai kaum.
Hasil Pembelajaran :
1. Mengapresiasi warisan budaya sendiri.
2. Mengapresiasi sumbangan pelbagai budaya dalam bidang kesusasteraan.
3 .Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia.
KB : i) menjana idea, menghubung kait
BBB : Buku teks dan buku latihan
Pendekatan : i)Pembelajaran aktif dan koperatif14 Julai 2010 / Rabu

Tingkatan : 1B Masa : 12.50 – 2.00 pm
Mata Pelajaran: PSK
Tema : Hidup Bermasyarakat
Tajuk : Adat resam dan pantang larang pelbagai kaum.
Hasil Pembelajaran :
1. Mengapresiasi warisan budaya sendiri.
2. Mengapresiasi sumbangan pelbagai budaya dalam bidang kesusasteraan.
3 .Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia.
KB : i) menjana idea, menghubung kait
BBB : Buku teks dan buku latihan
Pendekatan : i)Pembelajaran aktif dan koperatifTingkatan : 2B Masa : 3.25 – 4.35 pm
Mata Pelajaran: PJPK
Tajuk : Lari berganti-ganti.
Objektif : Pelajar dapat :
i. Psikomotor
-.
ii. Kognitif
- mengenalpasti langkah-langkah keselamatan dalam acara lari barganti-ganti..
iii. Afektif
- Mengetahui teknik-teknik memberi dan menerima baton dalam lari berganti-ganti..

ABM : Buku teks.
Refleksi : pelajar memahami cara perlaksanaan acara 4x100m dan 4x400m dalam olahraga.Tingkatan : 3A Masa : 5.10 – 6.20 pm
Mata Pelajaran: PJPK
Tajuk : Sofbol (memadang)
Objektif : Pelajar dapat :
i. Psikomotor
- melakukan kemahiran dengan betul.
vii. Kognitif
- mengenalpasti kelemahan diri dalam melakukan kemahiran.
viii. Afektif
- menguasai kemahiran asas permainan Sofbal
ABM : bola sofbol , bet,dan glove
Refleksi : pelajar melakukan kemahiran dengan baik15 Julai 2010 / Khamis


Tingkatan : 3J Masa : 3.25 – 4.35pm
Mata Pelajaran: PJPK
Tajuk : Sofbol (memadang)
Objektif : Pelajar dapat :
i. Psikomotor
- melakukan kemahiran dengan betul.
ii. Kognitif
- mengenalpasti kelemahan diri dalam melakukan kemahiran.
iii. Afektif
- menguasai kemahiran asas permainan Sofbal
ABM : bola sofbol , bet,dan glove
Refleksi : pelajar melakukan kemahiran dengan baik


Tingkatan : 1E Masa : 5.10 – 6.20 pm
Mata Pelajaran: PSK
Tema : Hidup Bermasyarakat
Tajuk : Adat resam dan pantang larang pelbagai kaum.
Hasil Pembelajaran :
1. Mengapresiasi warisan budaya sendiri.
2. Mengapresiasi sumbangan pelbagai budaya dalam bidang kesusasteraan.
3 .Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia.
KB : i) menjana idea, menghubung kait
BBB : Buku teks dan buku latihan
Pendekatan : i)Pembelajaran aktif dan koperatif


16 Julai 2010 / Jumaat


Tingkatan : 3M Masa : 4.00 – 5.10 pm
Mata Pelajaran: PJPK
Tajuk : Sofbol (memadang)
Objektif : Pelajar dapat :
i. Psikomotor
- melakukan kemahiran dengan betul.
ii. Kognitif
- mengenalpasti kelemahan diri dalam melakukan kemahiran.
iii. Afektif
- menguasai kemahiran asas permainan Sofbal
ABM : bola sofbol , bet,dan glove
Refleksi : pelajar melakukan kemahiran dengan baikTingkatan : 2F Masa : 5.10 – 6.20 pm
Mata Pelajaran: PJPK
Tajuk : Lari berganti-ganti.
Objektif : Pelajar dapat :
iv. Psikomotor
-.
v. Kognitif
- mengenalpasti langkah-langkah keselamatan dalam acara lari barganti-ganti..
vi. Afektif
- Mengetahui teknik-teknik memberi dan menerima baton dalam lari berganti-ganti..

ABM : Buku teks.
Refleksi : pelajar memahami cara perlaksanaan acara 4x100m dan 4x400m dalam olahraga.

1 comment:

  1. Dear teacher,

    Thank you for your RPH weeks 26 & 27. 28?

    Have a pleasant day!

    PK KK

    ReplyDelete