Monday, January 9, 2012

Rancangan Tahunan PJK Tingkatan 5 2012

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 5 2012

*MINGGU
*PELAJARAN *TUNJANG PEMBELAJARAN *UNIT PEMBELAJARAN
*SPESIFIKASI *OBJEKTIF ( A=Aras objektif)
*HASIL PEMBELAJARAN *KAEDAH/ AKTIVITI
*KBKK
*NILAI *RUJUKAN TEKS
Minggu 1& 2

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Pengenalan:
• Peraturan
• Etika

semasa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
Murid dapat:
1. Mematuhi peraturan dan etika semasa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
2. Menyediakan peralatan dan cukup dan bersesuaian etika semasa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
3. Membentuk budaya pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan yang baik.
Kaedah/Aktiviti:
1. Penerangan
2. Perbincangan
3. Mencatat peraturan dan etika dalam buku tulis
KBKK:
Mematuhi peraturan dan etika
Nilai:
1. Hormat menghormati
2. Bekerjasama
3. Mematuhi peraturan

Minggu 3

P. Kesihatan
TP1 : Kesihatan diri dan Keluarga
UP : Kesihatan Diri
Spf : (a) Pemeriksaan fizikal dan klinikal
(i) Ujian tekanan darah
(ii) Ujian air kencing
Murid dapat:
A1(I) : Menyatakan jenis-jenis pemeriksaan fizikal dan klinikal
A1(ii) : Menyatakan alat-alat kecergasan dan makanan kesihatan yang boleh meningkatkan kesihatan diri
A2(I) : Menjelaskan kebaikan pemeriksaan fizikal dan klinikal
A2(ii) : Mengenalpasti lima kriteria dari segi pemilihan alat kecergasan atau makanan yang dapat menjamin kesihatan.
A3 : Menjelaskan kemajuan teknologi dari segi alat kecergasan dan makanan yang dapat meningkat atau menjamin kesihatan serta kecergasannya.
Kaedah/Aktiviti:
1. Perbincangan
2. Mengumpul artikel dari media masa, internet, brosur dam pamplet
3. Latihan bertulis
KBKK:
Kaitan pemeriksaan fizikal dan klinikal dengan kesihatan diri.
Nilai:
1. Bersyukur
2. Tanggungjawab terhadap diri sendiri
3. Bekerjasama
Minggu 4 Cuti Tahun Baru Cina

Minggu 5 & 6

P. Jasmani

TP1 : Kecergasan
UP : Daya tahan Kardiovaskular (DTK)
Spf : (a) Pengertian DTK
(b) Aktiviti latihan “long-slow distance run” (LSD)
(c) DTK dalam latih tubi permainan

Murid dapat:
A1(I) : Melakukan satu aktiviti “long-slow distance run” (LSD)
A1(ii): Menyatakan dengan tepat definisi Daya Tahan Kardiovaskular (DTK)
A3 : Menerangkan aspek aerobik yang terlibat dalam satu aktiviti daya tahan kardiovaskular

Kaedah/Aktiviti:
1. Perbincangan
2. Latihan bertulis
3. LSD
KBKK:
Kepentingan DTK dalam mempengaruhi kecergasan diri
Nilai:
1. Bekerjasama
2. Menghargai kecergasan dan kesihatan diri


Minggu 7 &8

P. Jasmani

TP1 : Kecergasan
UP : Daya tahan Kardiovaskular (DTK)
(b) Spf : Aktiviti latihan “long-slow distance run” (LSD)
(c) DTK dalam latih tubi permainan


Murid dapat:
A1(I) : Melakukan satu aktiviti “long-slow distance run” (LSD)
A1(ii): Menggelecek secara zig-zag sejauh 20 meter dalam permainan bola keranjang
A3 : Menerangkan aspek aerobik yang terlibat dalam satu aktiviti daya tahan kardiovaskular

Kaedah/Aktiviti:
1. Perbincangan
2. Latihan bertulis
3. LSD
KBKK:
Kepentingan DTK dalam mempengaruhi kecergasan diri
Nilai:
1. Bekerjasama
2. Menghargai kecergasan dan kesihatan diri

Minggu 9 & 10 & 11 Peperiksaan
Cuti pertengahan penggal 1
Minggu 12 & 13

P. Jasmani

TP1 : Kecergasan
UP : Daya Tahan Otot Isotonik
Spf : (a) Aktiviti
(i) Half squat
(ii) Bicep curl
(iii) Tricep extension
(a) Kesan latihan
(b) Kaedah latihan
(c) Langkah keselamatan
Murid dapat:
A1(I) : Menyatakan definisi isotonik
A1(ii) : Melakukan satu aktiviti isotonik
A1(iii) : Membezakan antara istilah isometrik dan isotonik.
A1(iv): Menyenaraikan tiga langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti bench press
A2(I) : Melakukan aktiviti bicep curl sebanyak lima kali
A2(ii) : Melakukan aktiviti half squat sebanyak lima kali
A2(iii): Menyenaraikan nama tiga otot yang terlibat dalam aktiviti half squat
A3 : Menjelaskan pergerakan otot bicep dan tricep semasa melakukan aktiviti bench press
Kaedah/Aktiviti:
1. Perbincangan
2. Latihan bertulis
3. Aktiviti Daya Tahan Otot Isotonik
KBKK:
Kepentingan DTO Isotonik dalam mempengaruhi kecergasan diri
Nilai:
1. Bekerjasama
2. Menghargai kecergasan dan kesihatan diri


Minggu 14 & 15

P. Jasmani

TP1 : Kesihatan Diri dan Keluarga
UP : Kesihatan Diri
Spf : (iii) Ujian E.C.G
(iv) Ujian Kanser Payu Dara


Murid dapat:
A1(I) : Menyatakan jenis-jenis pemeriksaan fizikal dan klinikal
A1(ii) : Menyatakan alat-alat kecergasan dan makanan kesihatan yang boleh meningkatkan kesihatan diri
A2(I) : Menjelaskan kebaikan pemeriksaan fizikal dan klinikal
A2(ii) : Mengenalpasti lima kriteria dari segi pemilihan alat kecergasan atau makanan yang dapat menjamin kesihatan.
A3 : Menjelaskan kemajuan teknologi dari segi alat kecergasan dan makanan yang dapat meningkat atau menjamin kesihatan serta kecergasannya.
Kaedah/Aktiviti:
1. Mengumpul bahan/ artikel dari media masa, internet, brosur dam pamplet
2. Perbincangan
3. Pembentangan kumpulan
4. Latihan bertulis
KBKK:
Kaitan pemeriksaan fizikal dan klinikal dengan kesihatan diri.
Nilai:
1. Bersyukur
2. Tanggungjawab terhadap diri sendiri
3. Bekerjasama


Minggu 16 & 17

P. Kesihatan
TP1 : Kecergasan
UP : Kekuatan Otot
Spf : 1. Definisi
2. Aktiviti (dengan
beban)):
(a) Bicep curl
(b) Bench press
(c) Half squat
(d) Tricep extensionMurid dapat:
A1(iv): Menyenaraikan tiga langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti bench press
A2(I) : Melakukan aktiviti bicep curl sebanyak lima kali
A2(ii) : Melakukan aktiviti half squat sebanyak lima kali
A2(iii) : Menyenaraikan nama tiga otot yang terlibat dalam aktiviti half squat
A3(I) : Merancang dan melaksanakan satu set aktiviti isotonik menggunkan peralatan bebanan
A3(ii) :Menjelaskan pergerakan otot bicep dan tricep semasa melakukan aktiviti bench press
Kaedah/Aktiviti:
1. Perbincangan
2. Latihan bertulis
3. Aktiviti kekuatan otot dengan beban
KBKK:
Kaitan Kekuatan Otot terhadap kecergasan dan kehidupan seharian
Nilai:
1. Bersyukur
2. Tanggungjawab terhadap diri sendiri
3. Bekerjasama

Minggu 18 & 19
P. Jasmani
TP1 : Kecergasan
UP : Komposisi badan
Spf :
(a) Teknik Ujian Calipers
(b) Mengira Indeks Jisim Badan (BMI) dan status pemakanan
(c) Mengira nisbah pinggang-pinggul (P:P)
(d) Mengenal pasti risiko beberapa penyakit berkaitan BMI
Murid dapat:
A1(I) : Mengetahui konsep dan teknik ujian calipers
A1(ii) : Mengira BMI sendiri dan rakan-rakan
A1(iii) : Mengira nisbah P:P
A2(I) : Mengenalpasti keadaan badan berdasarkan BMI yang diperolehi
A3 : Mengenal pasti risiko beberapa penyakit berkaitan dengan BMI
Kaedah/Aktiviti:
1. Mengambil ukuran badan
2. Mengira Indeks Jisim Basan (BMI)
3. Perbincangan
4. Latihan bertulis
KBKK:
Kaitan BMI dengan status kesihatan dan kecergasan diri
Nilai:
1. Bersyukur
2. Tanggungjawab terhadap diri sendiri
3. Bekerjasama
Minggu 20,21,22&23 Peperiksaan pertengahan Tahun dan Cuti pertengahan Tahun
Minggu 24 & 25

P.JasmaniTP2 : Kemahiran
UP : Olahraga
(a) Balapan
Spf : Lari berhalangan
• Teknik larian
• Teknik lompat pagar
• Teknik lompat air
• Peraturan dan undang-undang

Murid dapat:
A1(I) : Menerangkan teknik-teknik yang terdapat dalam lari berhalangan.
A1(ii): Mengetahui undang-undang dan peraturan lari berhalangan

Kaedah/Aktiviti:
1. Teori
2. Praktikal
3. Perbincangan
4. Latihan bertulis
KBKK:
Melakukan aktiviti dengan baik dan selamat
Nilai:
1. Bekerjasama
2. Kerajinan
Minggu 26

P. Kesihatan
TP1 : Kesihatan Diri dan Keluarga
UP : Perasaan
Spf :
(a) Memahami perasaan
(i) Perubahan
(ii) Kesan

(b) Seksualiti
(i) Akibat seks sebelum kahwin


Murid dapat:
A1(I) : Menyatakan perubahan fizikal yang berlaku di peringkat akhir remaja
A1(ii) : Menyatakan perubahan perasaan dari segi fisiologi, psikologi dan alam persekitaran serta sosial budaya
A1(iii) : Menyatakan faktor-faktor luaran yang mempengaruhi perasaan remaja.
A3(I) : Membuat keputusan untuk masa hadapan berdasarkan pemikiran dan pentaakulan peranan yang sedia ada.


Kaedah/Aktiviti:
1. Perbincangan
2. Sumbang saran
3. Perbincangan
4. Latihan bertulis
KBKK:
Menangani perubahan diri dengan bijak
Nilai:
1. Bersyukur
2. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri
3. Bersikap rasional
Minggu 27
Olahraga
Minggu 28

P. Jasmani
TP2 : Kemahiran
UP : Olahraga: Padang
Spf : Lompat Tinggi
• Gaya Pelana
• Gaya Fosbury Flop

• Fasa lompataan:
(i) Lari landas
(ii) Lonjakan
(iii) Layangan
(iv) Pendaratan

• Peraturan dan undang-undang
• Keselamatan
Murid dapat:
A1 : Menunjukkan sekurang-kurangnya satu gaya dalam lompat tinggi
A1(ii): Mengetahui undang-undang dan peraturan lompat tinggi
A1(iii): Mengetahui aspek keselamatan dalam aktiviti lompat tinggi
A2 : Mengenal pasti latihan khusus untuk kemahiran lompat tinggi.
A3 : Menganalisis kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan dan permainan.

Kaedah/Aktiviti:
1. Teori
2. Praktikal
3. Perbincangan
4. Latihan bertulis
KBKK:
Melakukan aktiviti dengan baik dan selamat
Nilai:
1. Bekerjasama
2. Kerajinan


Minggu 29

P. Jasmani
TP1 : Kesihatan Diri dan Keluarga
UP : Kekeluargaan
Spf : (a) Isu kekeluargaan
(b) Psiko-sosial
(c) Perkahwinan
(d) Keibubapaan
(e) Institusi kekeluargaan


Murid dapat:
A1(I) : Menyatakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam menghadapi perkahwinan
A1(ii) : Menyenaraikan perubahan peranan dan tanggungjawab individu selepas berkahwin.
A1(iii): Menyenaraikan punca yang boleh menggugat kententeraman keluarga.
A2(I) : Membincangkan implikasi perselisihan faham, poligami dan perceraian.
A2(ii): Membincangkan dan menjelaskan tindakan yang boleh diambil untuk mengatasi isu-isu perkahwinan.
A3(I) : Membuat keputusan untuk masa hadapan berdasarkan pemikiran dan pentaakulan peranan yang sedia ada.
A3(ii): Menganalisis punca dan implikasi keganasan rumahtangga
Kaedah/Aktiviti
1. Perbincangan
2. Sumbang saran
3. Pembentangan/
Lakonan berkumpulan
4. Latihan bertulis
KBKK:
Memahami dan menjalankan tanggungjawab sebagai ahli keluarga yang baik dan bertanggungjawab.
Nilai:
1. Toleransi
2. Bekerjasama
3. Hormat-menghormati


Minggu 30

P. Kesihatan
TP2 : Kemahiran
UP : Permainan
(a) Bola Keranjang
Spf :
(i) Menggelecek
(ii) Menghadang
(iii) Menjaring
(iii) Peraturan dan Undang-undang
(iv) Keselamatan
Murid dapat:
A1(I) : Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran asas dalam permainan bola keranjang dengan selamat dan betul
A1(ii) : Menerangkan sekurang-kurangnya lima undang-undang dalam permainan bola keranjang
A2(I) : Membincangkan jenis-jenis latihan bagi meningkatkan kemahiran asas dalam permainan bola keranjang
A2(ii) : Mengenal pasti kelemahan diri dalam permainan bola keranjang
A3(I) Merancang aktiviti latih tubi untuk kemahiran asas dalam kumpulan bagi permainan bola keranjang
A3(ii) Menganalisis kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa permainan bola keranjang
A3(iii) Mencadangkan latihan bagi membetulkan kesalahan biasa semasa menjaring dalam permainan bola keranjang
Kaedah/Aktiviti:
1. Teori
2. Praktikal
3. Perbincangan
4. Latihan bertulis
KBKK:
Melakukan aktiviti dengan baik dan selamat
Nilai:
1. Bekerjasama
2. Kerajinan
Minggu 31

P. Jasmani

TP2 : Kemahiran
UP : Permainan
(b) Kriket
Spf :
(i) Baling (bowl)
(ii ) Menangkap
(iii) Larian
(iv) Memukul
(v) Penjagaan Wiket
(vi) Peraturan dan Undang-undang
(vii) Keselamatan

ATAU

TP2 : Kemahiran
UP : Permainan
(c) Ragbi
Spf :
(i) Menghantar dan menerima
(ii) Menendang
• Tendang setempat
• Tendang lantun
• Tendang lambung
• Tendang “grubber”
• Punt
(iii) Menangkap
(iv) Line out
(v) Menjatuhkan lawan (tackling)
(vi) Skrom
(vii) Peraturan dan undang-undang
(viii) Keselamatan


Murid dapat:
A1(I) : Melakukan sekurang-kurangnya tiga kemahiran asas dalam permainan kriket dan ragbi dengan selamat dan betul
A1(ii) : Menerangkan sekurang-kurangnya lima undang-undang dalam permainan kriket dan ragbi
A2(I) : Membincangkan jenis-jenis latihan bagi meningkatkan kemahiran asas dalam permainan kriket dan ragbi
A2(ii) : Mengenal pasti kelemahan diri dalam permainan permainan kriket dan ragbi
A3(I) Merancang aktiviti latih tubi untuk kemahiran asas dalam kumpulan bagi permainan kriket dan ragbi
Kaedah/Aktiviti:
1. Teori
2. Praktikal
3. Perbincangan
4. Latihan bertulis
KBKK:
Melakukan aktiviti dengan baik dan selamat
Nilai:
1. Bekerjasama
2. Kerajinan
Minggu 32

P. Jasmani
TP2: Kemahiran
UP : 3. Gimnastik
Spf :
(a) Gimnastik artistik
(i) Hayunan
• Imbangan atas abdomen dan berjongkang-jongket
• Sokongan lengan dan hayun ke depan dan belakang
(ii) Rangkaian
• Rangkaian dua kemahiran dari mana-mana pola kemahiran
• Rangkaian empat kemahiran dari mana-mana pola kemahiran
• Rangkaian empat kemahiran menggunakan satu jenis alat penggunaan sendiri
- lantai
- bangku panjang
- lombol
- atas palang

ATAU
TP2: Kemahiran
UP : 3. Gimnastik
Spf :
(b) Gimnastik irama
(i) Lompatan
• Lompat langkah
• Lompat layang
• Lompat rusa
• Kombinasi dua jenis lompatan pilihan (pilihan sendiri)
(ii) Rangkaian
• Rangkaian tiga jenis pergerakan dengan satu alatan
- Berseorangan
- Berpasukan
(iii) Ketangkasan
• Guling bahu
• Guling belakang
• Kombinasi dua jenis gulingan (pilihan sendiri)
(iv) Rangkaian
• Rangkaian tiga jenis pergerakan dengan satu alatan
- berseorangan
- berpasukan
Murid dapat:
A1 : Menunjukkan satu pergerakan dari mana-mana pola gimnastik artistik atau gimnastik irama
A2 : Membincangkan rangkaian gerakan menggunakan alat penggunaan sendiri untuk lantai, bangku panjang dan lombol.
A3(I): Menganalisis kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa latihan.
A3(ii): Merangkaikan pergerakan empat kemahiran dari mana-mana pola hayunan dalam gimnastik artistik.

Kaedah/Aktiviti:
1. Perbincangan
2. Praktikal
3. Kuiz
4. Latihan bertulis

KBKK:
Mengamalkan rekreasi secara positif
Nilai:
1. Bersyukur
2. Menghargai anugerah Tuhan
3. Bekerjasama
• sendiri)
(v) Rangkaian
• Rangkaian tiga jenis pergerakan dengan satu alatan
- Berseorangan
- Berpasukan
(vi) Ketangkasan
• Guling bahu
• Guling belakang
• Kombinasi dua jenis gulingan (pilihan sendiri)
(vii) Rangkaian
• Rangkaian tiga jenis pergerakan dengan satu alatan
- berseorangan
- berpasukan
Minggu 33

P. Kesihatan
TP2 : Gaya Hidup Sihat
UP : Pemakanan
Spf : (a) Zat makanan tambahan
(i) Vitamin
(ii) Mineral
Murid dapat:
A1 : Menyatakan sumber-sumber vitamin dan mineral dalam makanan
A2 : Menerangkan fungsi vitamin dan mineral
A3 : Membincangkan kesan pengambilan zat makanan tambahan yang berlebihan.

Kaedah/Aktiviti:
1. Perbincangan
2. Mengumpul dan menampal artikel berkaitan
3. Latihan bertulis
KBKK:
Kaitan pengambilan zat makanan tambajan terhadap kesihatan diri
Nilai:
1. Bersyukur
2. Tanggungjawab terhadap diri sendiri

Minggu 34 Cuti Hari raya

Minggu 35
TP2: Kemahiran
UP : 4. Pendidikan Pergerakan
Spf : (a) Pergerakan kreatif
(i) Formasi dalam kumpulan
• Formasi sebentuk
• Formasi tidak sebentuk
(ii) Kualiti-kualiti ekspresif dalam pergerakan
* Gubahan pergerakan untuk koreografi

Murid dapat:
A1 : Melakukan satu formasi sebentuk dalam pergerakan kreatif
A3 : Menganalisis kesalahan biasa yang dilakukan oleh rakan semasa melakukan latihan/aktiviti


Kaedah/Aktiviti
1. Teori
2. Pembentangan kumpulan
3. Praktikal
4. Kuiz
KBKK:
Mengamalkan rekreasi secara positif
Nilai:
1. Menghargai anugerah Tuhan
2. Bekerjasama
Minggu 36 & 37 Percubaan
SPMMinggu 38

P.JasmaniTP2 : Kemahiran
UP : Rekreasi
Spf : (a) Absailing
(i) Peralatan asas
(ii) Jenis absailing
(iii) Teknik absailing
(iv) Langkah keselamatan
Murid dapat:
A1(I) : Menyatakan sekurang-kurangnya dua jenis peralatan asas dalam aktiviti absailing
A1(ii) : Menyatakan tiga langkah keselamatan dalam aktiviti absailing
A2 ; Menerangkan teknik yang sesuai untuk absailing mengikut bentuk muka bumi.
A3 : Merancang program absailing untuk aktiviti rekreasi.
Kaedah/Aktiviti:
1. Teori
2. Praktikal
3. Perbincangan
4. Latihan bertulis
KBKK:
Melakukan aktiviti dengan baik dan selamat
Nilai:
1. Bekerjasama
2. Kerajinan
Minggu 39
P. Jasmani
TP2 : Gaya Hidup Sihat
UP : Penyalahgunaan bahan
Spf : (a) Pengambilan dadah
(i) Akta dan Undang-undang Dadah di Malaysia

Murid dapat:
A1 : Menyatakan Akta dan Undang-undang Dadah di Malaysia
A2 : Menerangkan kesalahan dan hukuman di bawah Akta dan Undang-undang Dadah di malaysia
A3 : Menganalisis kesan dan penguatkuasaan Akta dan Undang-undang Dadah di Malaysia
Kaedah/Aktiviti:
1. Perbincangan
2. Sumbang saran
3. Mengumpul bahan berkaitan
4. Latihan bertulis
KBKK:
Berfikiran rasional untuk kebaikan diri
1. Rasional
2. Bersyukur
3. Bertanggungjawab

Minggu 40

P. Kesihatan


TP3 : Kesukanan
UP : Keselamatan
Spf : Liabiliti
(i) Konsep
(ii) Peraturan berkaitan
(iii) Undang-undang yang berkaitan dengan liabiliti
Murid dapat:
A1 : Menyatakan lima liabiliti dalam sukan dan Pendidikan Jasmani.
A2 : Menjelaskan tiga kesan mengabaikan liabiliti dalam sukan dan Pendidikan Jasmani.
A3 : Menganjurkan ceramah tentang liabiliti dan peranan ibu bapa dalam sukan dan Pendidikan Jasmani.

Kaedah/Aktiviti:
1. Sumbang saran
2. Perbincangan
3. Latihan bertulis
KBKK:
Mengutamakan keselamatan diri
Nilai:
1. Bekerjasama
2. Kerajinan


Minggu 41

P. Jasmani
TP3 : Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran
UP : Keselamatan
Spf : (a) Kepenggunaan
(i) Barangan dan alatan
Murid dapat:
A1 : Mengenal pasti barangan dan alatan kesihatan mengikut keperluan diri
A2 : Menjelaskan kriteria pemilihan alay kecergasan atau makanan yang dapat menjaga kesihatan
A3 : Membahaskan peranan agensi-agensi bukan kerajaan dalam usaha melindungi kepentingan pengguna.

Kaedah/Aktiviti:
1. Mengumpul dan menampal artikel berkaitan
2. Perbincangan
3. Sumbang saran
4. Latihan bertulis
KBKK:
Mengutamakan kebersihan dan keselamatan diri dan persekitaran
Nilai:
1. Berfikiran rasional
2. Bersyukur
3. Bertanggungjawab


Minggu 42

P. Kesihatan


TP3 : Kesukanan
UP : Isu-isu dalam sukan
Spf : (a) Gangguan seksual
(i) Punca
(ii) (ii) Kesan

(b) Isu-isu lain
(i) Punca
(ii) Kesan
Murid dapat:
A1 : Menyatakan bentuk gangguan seksual dalam sukan.
A2 : Mengenalpasti bentuk gangguan seksual dalam sukan.
A3 : Mencadangkan langkah-langkah pencegahan terhadap gangguan seksual.

Kaedah/Aktiviti:
1. Sumbang saran
2. Perbincangan
3. Latihan bertulis
KBKK:
Memelihara kehormatan diri
Nilai:
1. Bekerjasama
2. Kerajinan

Minggu 43

P.Jasmani
TP3 : Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran
UP : Pertolongan Cemas
Spf : (a) Bantu mula
(i) Patah
(ii) Keracunan
(iii) Lemas
Murid dapat:
A1 : Menyatakan prinsip dan prosedur bantu mula bagi patah, keracunan dan lemas.
A2 : Menerangkan prinsip dan prosedur bantu mula bagi patah, keracunan dan lemas.
A3 : Menganalisis jenis bantu mula yang diperlukan bagi patah, keracunan dan lemas.

Kaedah/Aktiviti:
1. Teori
2. Praktikal
3. Latihan bertulis
KBKK:
Kaitan pertolongan cemas dengan keselamatan diri
Nilai:
1. Bekerjasama
2. Rasional
3. Sayang kepada nyawa

Minggu 44 & 45

Peperiksaan Akhir Tahun

No comments:

Post a Comment